Alfabetisk indeks Sitemap
Velkommen Om PrincipAktiviteterNyhederPartnereBibliotekLoginPresse

energiprincip.eu: Forside

Seneste nyt


...også på Christiansborg

Den 16. maj 2013 fik Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg øjnene op for PRINCIP projektet. De danske partnere fortalte om resultater og gode eksempler.

 

Der blev bl.a. fortalt om, hvordan det transnationale samarbejde med Sverige har givet stor inspiration til Frederikshavn når det drejer sig om biogas, og om hvordan uvildig energirådgivning kan være med til at øge beskæftigelsen.

 

Se filmen om uvildig energirådgivning her.

 

 

Spar 70% af energiforbruget i produktionen...

Virksomheder er aktive medspillere i forhold til energioptimering. Private produktionsvirksomheder står for godt en tredjedel af den samlede CO2-udledning. Vinduesfabrikken Krone Vinduer i Harken har skåret 70% af deres energiforbrug i produktionen, men de gør det ikke for pengenes skyld.


Se filmen om Krone Vinduer her. Du kan også se andre eksempler på klimasmarte energiløsninger her... 


se alle nyheder

Princip...

 

...Kattegat kommuner på vej mod klimasmarte energiløsninger.

 

PRINCIP er visionen om en klimasmart Kattegat region.

 

Vi bringer visioner, erfaringer og tekniske løsninger fra kommuner rundt Kattegat sammen.

 

 

Vi giver inspiration til klimasmarte løsninger i kommunerne - som også kommende generationer får glæde af.

 

Vi giver dig inspirationen og de gode eksemler her:

 

http://climatesolutions.plan.aau.dk

 

Og i en kort version:

Dansk:   energiprincip_dk_folder_low.pdf

Svensk:  energiprincip_se_folder_low.pdf

 

mere om princip projektet

Bibliotek

 

Her kan du downloade rapporter og resultater fra projektet. Se mere

 

 

...og en hilsen fra den danske Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

 

http://www.oddresort.com/kebmin/kebmin_121012.wmv 

 

Et inspirationskatalog som en Wiki?

 

Vores inspirationskatalog er udarbejdet som en Wiki.

 

Det vil sige, den fungerer som Wiki-pedia - og kan opdateres af os og af dig.

 

Du kan læse om alle vores erfaringer - og de bliver løbende opdateret også efter projektets afslutning.

 

Følg linket: http://climatesolutions.plan.aau.dk

 

 

 

 

 

AktiviteterPRINCIP takker af...

Vi siger tak for denne gang med input fra World Sustainable Energy Days, møder på Christiansborg og 11 små film på You Tube.

 

Læs mere i vores nyhedsbrev.

 

 princip_nyhedsbrev_juni_2013.pdf

 

Slutkonference 25-26. oktober 2012

Bæredygtige løsninger indenfor bygningsrenovering - idag og i 2020

Slutkonferencen var vel besøgt og deltagerne fik god indsigt i hvad der allerede kan gøres mht klimasmarte løsninger indenfor bygningsrenovering.

 

Deltagerne fik også inspiration og visioner til fremtiden - Skandinavien kunne blive kendt for andet end Scandinavian Design. Og der var også en lille videohilsen fra Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. 

http://www.oddresort.com/kebmin/kebmin_121012.wmv 

 

"Danmark skal være med til at løse problemet med fremtidens mangel på ressourcer" var oplægget fra Anders Eldrup, tidl. DONG direktør.

 

Resume og oplæg fra konferencen kan downloades her

 

Lærerigt studiebesøg i Alingsås og Göteborg 22. august 2012 om energieffektivt byggeri

I Sverige er varmeudgiften ofte inkluderet i huslejen - dvs. ejeren har et incitament til at foretage energibesparende tiltag i forhold til at reducere omkostningerne til varme. Denne mulighed foreligger ikke i Danmark.

 

Passivhuscentrum Västra Götaland, guidede os mellem de forskellige byggerier.

 

Læs mere her.

 

Vellykket konference om bygningsrenovering 14 -15 juni

Temakonferencen om bæredygtige løsninger indenfor bygningsrenovering var en stor succes med næsten 100 deltagere.

 

Der var mange inspirerende oplæg, cases fra virkeligheden og masser af erfaringsudveksling og diskussion.

 

I den kommende tid vil program og oplæg blive gjort tilgængelige her... 

 

Biogas temadag

Temadag om biogas och transporter i Västsverige - Historik och nuläge.

Temadagen blev afholdt 26 april i Göteborg.

 

Program og oplæg findes her...

 

se alle aktiviteter


 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: Interreg IVA European Union - European Regional Development Fund